Wat kunnen beleidsmakers concreet doen?

Sterk beleid gestoeld op mensenrechten is teamwerk. Daarom ging de Liga samen met La Ligue des Droits Humains in gesprek met beleidsmakers van alle grote politieke partijen en stelde daarbij tien concrete aanbevelingen voor om mensenrechten actief te implementeren in het toekomstige beleid.

  • Vervul de grondvoorwaarden voor respect voor mensenrechten
  • Stop buitensporig en onrechtmatig politiegeweld en etnisch profileren
  • Voer een inclusief neutraliteitsbeleid
  • Hervorm het strafbeleid en garandeer fundamentele rechten van gedetineerden
  • Respecteer het internationaal recht op bescherming en het asielrecht
  • Ontwikkel een humaan en coherent migratiebeleid en stop de criminalisering van migranten
  • Respecteer ieders recht op privacy
  • Garandeer respect voor kinderrechten
  • Werk aan economische, sociale en culturele rechten
  • Garandeer ruimte aan het maatschappelijk middenveld voor kritiek