Wat weet de overheid over jou?

De Privacyapp is een online chatapplicatie waarbij burgers worden geïnformeerd over de grote hoeveelheden persoonlijke gegevens die de overheid over ons verzamelt. "De datahonger van onze overheid neemt de laatste jaren alleen maar toe", stelt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga. "Wij vinden het belangrijk dat de mensen hierover geïnformeerd worden."

Om onze veiligheid te vergroten neemt de overheid heel wat maatregelen die vaak een grote impact hebben op onze privacy en vaak weinig efficiënt zijn. "Onderzoek van de KU Leuven bewees bijvoorbeeld dat het verplichten van vingerafdrukken op onze identiteitskaarten helemaal niet efficiënt is bij internetfraude, de meest voorkomende vorm van identiteitsfraude" weet voorzitter Kati Verstrepen.

De Liga voor Mensenrechten onderstreept dat veiligheid en vrijheid hand in hand kunnen gaan. Zo kunnen ANPR-camera’s bijvoorbeeld nuttig zijn om snelheidsduivels te identificeren. Maar de datahonger van de overheid heeft ook een problematische kant. Zo is het totaal niet duidelijk welke gegevens van ons bijgehouden worden, door wie dat gebeurt en op basis van welke criteria. Bovendien is het onduidelijk tot wie je je kan wenden als de verzamelde informatie achterhaald of verkeerd is. "In een poging om de naald in de hooiberg te vinden, wordt met dergelijke maatregelen de hele hooiberg verdacht verklaard," stelt beleidsmedewerker Eline Kindt.

De Liga hoopt met haar Privacyapp politici mee te nemen in onze overtuiging dat een beleid gestoeld op vrijheid én veiligheid effectiever en duurzamer is. Via de chatapplicatie kunnen bezoekers een fictief gesprek aangaan met de Liga, waarbij wordt ingegaan op bestaande en toekomstige maatregelen omtrent privacy. Naast haar eigen onderzoek kon de Liga rekenen op inhoudelijke ondersteuning van de onderzoekscentra 'Law & Technology' van UGent en 'Law, Science, Technology and Social Studies' van VUB.

Aan het einde van het gesprek, kan je een standaardmail versturen naar alle politieke partijen, om op die manier je bezorgdheid te uiten. Deze gestandaardiseerde mails worden naar het algemene mailadres van de politieke partijen gestuurd, zodat ook het recht op privacy van onze politici gewaarborgd is.

We ontwikkelden de Privacyapp in samenwerking met Tree company.